KOUMANDO

12ti dílný televizní seriál o partě dětí, jež bere dobrodružství poznávání do vlastních rukou.

Czech Space Academy

Národní kontaktní bod pro univerzitní a doktorské studium vesmíru a kontaktní bod ESA Academy v České Republice

Open Science Hub

Mezinárodní projekt H2020 vedený Univerzitou v Leidenu, vývoj a šíření myšlenek otevřeného vzdělávání v Evropě.

Copernicus Academy

Mezinárodní projekt Evropské komise zaměřený na vzdělávání a osvětu k využívání satelitních snímků programu Copernicus