KOUMANDO

Televizní seriál o partě dětí, jež bere dobrodružství poznávání do vlastních rukou

Akademie Vesmír

Národní asociace institucí podporujících začleňování témat vesmíru do systému vzdělávání

Open Science Hub

Rozvoj a šíření myšlenek otevřeného vzdělávání v Evropě

Copernicus Academy

Mezinárodní projekt Evropské komise zaměřený na vzdělávání a osvětu k využívání satelitních snímků programu Copernicus