Polytechnika tvořivostí

Projekt zaměřený na rozvoj polytechnických dovedností v pražských základních a středních školách. Představujeme pedagogům vybrané experimenty a výukové pomůcky z oblasti přírodovědného, technického a environmentálního vzdělávání a společně koncipujeme způsoby jejich využití ve výuce. Program je vytvořen Vzdělávací kanceláří Evropské vesmírné agentury ESA ESERO a iniciativou Maker Faire Česká republika, akce jsou akreditovány MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

Na letošní školní rok 2022/23 jsou připraveny tyto akce:

Setkání pro pedagogy: Polytechnická tvořivost ve výuce (DVPP)

9. 5. 2023, 9:00-13:00, Didaktikon, Kampus Hybenská, Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město

8. 6. 2023, 9:00-13:00, Didaktikon, Kampus Hybenská, Hybernská 998/4, 110 00 Nové Město

Setkání pro pedagogy pražských škol (ZŠ a SŠ) zaměřené na polytechnické vzdělávání se spoustou inspirace na praktické a tvořivé činnosti do výuky – přírodovědné, technické a environmentální experimenty z dílny ESA ESERO a Maker Faire Česká republika

Akce je akreditována v systému DVPP v délce trvání 4 hodin, účastníci konference obdrží o jejím absolvování certifikát.

Program (oba termíny)

8:30 – 9:00  Registrace

9:00 – 9:30  Zahájení, kreativita ve vzdělávání, polytechnika (RNDr. Petr Mareš, Ph.D.; SCIENCE IN)

9:30 – 10:10  Iniciativa Maker Faire, možnosti spolupráce komunity “makerů” se školami (Mgr. Peter Bédi, Make More; Tomáš Kapler)

10:10 – 10:15  Projekt Technologická gramotnost (Ing. Tadeáš Salaba, FEL ČVUT)

10:15 – 10:45  Přestávka, občerstvení, networking

10:45 – 11:15  Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury – možnosti pro školy (RNDr. Tomáš Franc, Ph.D., ESA ESERO)

11:15 – 12:00  Praktické představení školních aktivit a výukových pomůcek projektu Polytechnika tvořivostí, diskuse využití při výuce, výběr témat pro nadcházející DVPP výukové semináře

12:00 – 13:00  Občerstvení, networking se zpětnou vazbou

Výukové semináře ke školním experimentům (DVPP)

Čtyřhodinové praktické semináře pro pedagogy, bude vypsáno, připravovaná témata: Tvorba minisatelitu – Hydroponie – 3D modelování a tisk – Virtuální realita – Robotická ruka – Satelitní snímky – Monitoring životního prostředí – Vesmírné cestování

Konzultace a individuální podpora pedagogům

Pedagogům můžeme pomoci se začleněním představovaných experimentů do výuky formou osobní konzultace a lektorské podpory

Exkurze do inspirativních míst (DVPP)

Čtyřhodinové exkurze do inspirativních míst polytechnické tvořivosti, bude vypsáno, domluveny exkurze na Maker Faire Praha a do prototypové dílny PRUSA LAB

Leták projektu ke stažení