Úvodní stránka

MOZAIKON

První veřejné videospojení s Mezinárodní vesmírnou stanicí (ISS) z území Česka

Modely pro Muzeum nové generace

CESTA DO NITRA ZEMĚ

AKADEMIE GEOINFORMAČNÍCHDOVEDNOSTÍ

Jsme kreativní science pool, prostor, kde se věda potkává s uměním, tvořivostí a s lidmi.

Jsme nápomocni všemu inspirativnímu a užitečnému, co může věda přinášet.

Jsme SCIENCE IN.

Aktuální projekty

Polytechnika tvořivostí

Přírodovědné, technické a environmentální experimenty do škol

KOUMANDO

Televizní seriál o partě dětí, jež bere dobrodružství poznávání do vlastních rukou

Akademie Vesmír

Národní asociace institucí podporujících začleňování témat vesmíru do systému vzdělávání

ESERO – vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury

Vzdělávací kancelář Evropské vesmírné agentury (ESA) pro základní a střední školy v České republice

Open Science Hub

Rozvoj a šíření myšlenek otevřeného vzdělávání v Evropě

CONSPIRO – dýchat společně za lepší vzduch

Mezinárodní projekt s cílem zlepšit kvalitu ovzduší v malých sídlech za topné sezóny

Copernicus Academy

Mezinárodní projekt Evropské komise zaměřený na vzdělávání a osvětu k využívání satelitních snímků programu Copernicus

Naše činnost

Vzdělávání

Tvorba a kutění

Programování

Podpora výzkumu

Filmování

Exkurze